Skip to main content
 
 
 
1
1

Duurzaam energie opwekken

Nienke Pijnenburg en Frank Claassen van Woonboerderij Schijndel richten zich, naast het begeleiden van kinderen, op het verduurzamen van de woonboerderij. De toekomst die kinderen tegemoet gaan wordt zo op verschillende manieren positief beïnvloedt. Al bij de verbouwing van de boerderij is ervoor gekozen om het gasgebruik tot een minimum te beperken. Kennisdragers van Energie Coöperatie Meierijstad (voormalige energie coöperatie Schijndel) hebben hier een belangrijke bijdrage geleverd. Zo is er op hun advies een gebruikte zonneboiler aangeschaft. De zonneboiler voorziet in de verwarming van de woonboerderij. Door de jaren heen is deze installatie uitgebreid in samenwerking met Ariaen Janssen van “The Gen Gas Shop” uit Schijndel. Hij heeft de installatie geoptimaliseerd zodat de opgewekte energie optimaal ingezet wordt. Nu, tijdens het vijfjarige jubileum wordt op een bijzondere wijze stil gestaan bij het verduurzamen van de boerderij.

Tijdlijn verduurzaming woonboerderij

In 2015 is er gestart met het aanbrengen van de zonneboiler, welke zorgt voor het verwarmen van de woonboerderij. In 2016 is de installatie uitgebreid met een leemkachel die gekoppeld werd aan de zonneboiler. Als de zon onvoldoende schijnt, zorgt de leemkachel voor extra warmte. Bijkomende uitdaging was het opslaan van opgewekte energie die niet direct gebruikt wordt. Hiervoor is er in 2018 een warmteopslag in de bodem van de tuin aangebracht. ‘s Zomers wordt de opgewekte energie die niet direct nodig is, opgeslagen. Deze energie kan vervolgens in de winter weer gebruikt worden voor het verwarmen van de boerderij.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nienke en Frank vinden dat de Woonboerderij Schijndel een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. De leerzame ervaringen rondom duurzame energie en alternatieve manieren van verwarmen willen zij dan ook graag met anderen delen. De woonboerderij doet daarom ook mee aan de nationale Duurzame Huizen Route.

Zichtbare energieopbrengsten

Met subsidies van het “Dichterbij Fonds” van de Rabobank en het “Innovatie Fonds” van de gemeente Meierijstad zijn de energieopbrengsten van de installatie inzichtelijk gemaakt. Met de sponsoring van Prima Energie, The Gen Gas Shop en Streamlined is de duurzame installatie ook zichtbaar voor anderen via deze website.